Phần mềm Services Shield

  • ServiceShield là một hệ thống phòng chống xâm nhập dựa trên máy chủ (HIPS – host-based intrusion prevention system) để bảo vệ Windows Server của bạn từ các cuộc tấn công brute-force vào các giao thức và các dịch vụ khác nhau (RDP, MS-SQL, FTP, SMTP, đăng nhập IIS Web, ASP.NET Web Forms) .

ServiceShield_Block

  • Nó theo dõi các bản ghi trên máy chủ của bạn và phát hiện các lần đăng nhập thất bại. Nếu số lần đăng nhập không thành công từ một địa chỉ IP duy nhất đạt đến một giới hạn quy định, địa chỉ IP của kẻ tấn công sẽ bị khóa một thời hạn nhất định.

Tại sao bạn cần nó? 

  • Nhiều máy Windows Server đang bị tấn công liên tục. các máy quét mạng (network scanners) và công cụ dò đoán mật khẩu (brute-force tools) làm việc 24/7. Cuối cùng, chúng có thể tìm thấy một mật khẩu để truy cập vào máy chủ của bạn! Hơn nữa, tấn công dò mật khẩu có thể lạm dụng tài nguyên máy chủ (CPU và băng thông).
  • Hãy nhìn vào an EventLog, FileLog của máy chủ của bạn. Có bao nhiêu lần thất bại đăng nhập đã được ghi nhận ? Các bản ghi có thể lên đến nhiều ngàn lần đăng nhập không thành công từ một địa chỉ IP duy nhất. Điều này có nghĩa rằng ai đó đang cố gắng tìm một mật khẩu để truy cập vào máy chủ của bạn.
  • Làm thế nào bạn có thể bảo vệ máy chủ của bạn từ các cuộc tấn công đoán mật khẩu (brute-force) . Câu trả lời là ServiceShield công cụ mạnh mẽ cho phép bạn bảo vệ máy tính từ xa của bạn từ các cuộc tấn công đoán mật khẩu.
  • ServiceShield hoạt động như một dịch vụ ngầm của Windows, bạn có thể đứng từ xa để điều khiển hoặc kiểm tra hê thống của bạn phòng tránh tấn công. Windows Server của bạn sẽ được bảo vệ ngay cả khi không ai được đăng nhập.

SERVICE SHIELD BẢO VỆ NHỮNG GÌ ?

– Remote Desktop
– MS-SQL Server
– FTP
– SMTP
– IIS Web Login
– ASP.NET Forms

 

– Ngoài ra, trong tương lai, bạn có thể tự thiết lập các quy tắc để bảo vệ các service của riêng bạn